I Oslo igjen!

Etter tre uker i Spania, jeg er i Oslo igjen! jeg er glad å være i hjemme 😃👏

Jeg har mange planer nå! Jeg vil fokusere å lære norsk så jeg vil være i stand til å forstå hva lærerne sier i min nye skole, School Of Fashion Industry. Så spennende!

Også jeg vil begynne å bli sunnere jente. Etter 3 uker å spise mye, jeg vil starte med treningsprogram sammen holde riktige matvarer. Min intensjon er å starte neste uke, hvis du vil å følge meg bare send en e-posten slik at vi kan snakke om det, og jeg vil legge ut en tabell med våre forbedringer! Dette innlegget vil være anonym, da ikke vær redd. Dette er skal være morsomt! Jeg kan legge inn tips, spørsmål og jeg vil legge ut svarene slik at alle kan være en del av dette målet.
Du kan skriver meg til style@raquelgacias.com

Bare å vite første uke ikke karbohydrater og ikke alkohol! 😁😁😁😁😁

    🍉🍉🍒🍒🍇🍇🍓🍓🍎🍎🍏🍏🍊🍊

After three weeks in Spain, I am in Oslo again! I'm glad to be home 😃 👏

I have many plans now! I will focus to learn Norwegian so I will be able to understand what teachers say in my new school, School Of Fashion Industry. So exciting!

I also want to start getting healthier girl. After 3 weeks eating so much, I will start training keeping correct eating habits. My intention is to start next week, if you want to follow me just send an email so we can talk about it, and I will update a table with our improvements! This post will be anonymous, so do not be afraid. This is gonna be fun! I can post your tips, questions and I will post the answers so everyone can be a part of this goal.

You can write me to style@raquelgacias.com

Just to know the first week no carbs and no alcohol!

Comments

Popular Posts